Stránky KST mesta Rimavská Sobota

Vyhodnotenie činnosti na Kokave Háj

27.11.2011 15:36

Každý rok sa vyhodnocuje činnosť aj v klube slovenských turistov.Tento rok sa výročná schodza konala na Kokave háj vo veľkej priestranej chate.V sobotu sa schádzame okolo 10.00,niektorí nás čakajú už na chate a podvečer prichádzajú ostatní.Doobeda sa vyberáme na pešiu turistiku do blízkeho okolia,popozerať prírodné krásy blízkeho okolia.Turistická vychádzka nám trvá do 15.00,sme spokojní,počasie nebolo najlepšie,bola hmla.Na chate ostala skupina ktorá varila kapustnicu,ktorá sa aj podarila,nemala chybu!Výročná je naplánovaná na 17.00,schádzame sa v spoločenskej miestnosti.Prítomných privítal podpredseda,s predloženým programom prítomní súhlasili.Predseda TO vyhodnotil činnosť za rok 2011,členská základňa sa rozšírila o 7 turistov,návšteva na akciách sa zvýšila,dobrá účasť bola aj na dvojdňových podujatiach.Dobre funguje pešia turistika,Vht,lyžiarska podľa snehu a na prekvapenie dávajú sa do kopy vodáci!Viac ako 85% naplánovaných akcií sa uskutočnilo.Nesmieme zabudnúť ani na značenie turistických chodníkov,ktorých máme v okrese cez 380km!Hospodárenie vyhodnotila hospodárka,kde bolo konštatované,že po finančnej stránke je všetko v poriadku! Bol prediskutovaný nový kalendár na rok 2012,ktorý po malých zmenách bol prijatý.Boli vyhodnotení najlepší turisti za rok 2011 v kategóriach:Dievčatá-Anička Kurilová,chlapci:Andrej Machyniak,ženy: p.Borbášová Eva, muži:p. Borbáš Zoltán.Srdečne všetkým blahoželáme!Po výročnej sme sa tešili na dobrú kapustnicu,pozreli sme si fotky z akcií,video a na koniec sme v rytme tanca šantili až do.....VČS sa vydarila,škoda,že neprišli všetci členovia a už sa tešíme na akcie v budúcom roku!  Štefánek

Kontakt

Klub slovenských turistov mesta Rimavská Sobota

kstmestars@gmail.com

Malohontská 65/24
Rimavská Sobota
97901

0911 207 185 Štefánek Štefan

Vyhľadávanie

SPONZORImesto Rimavská Sobota
© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvorené službou Webnode